Gelukkig leren en
leren gelukkig te
zijn bij 't Paviljoen

WELKOM BIJ ’T PAVILJOEN

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vinden we het belangrijk dat onze school maatwerk levert en aansluit bij de behoeften en talenten van kinderen. We willen dat kinderen succeservaringen opdoen. Hierdoor voelen kinderen zich gelukkiger en zijn zij beter in staat om te leren. We dagen de kinderen uit in toekomstgericht en betekenisvol onderwijs, gerealiseerd door een sterk en samenwerkend team.

WAAROM KIEZEN VOOR ’T PAVILJOEN?

  • We hebben aandacht voor ieder kind. Daarom kiezen we voor kleine groepen. Zo kunnen we de kinderen beter begeleiden.
  • Onze school vindt een positief groepsklimaat heel belangrijk. Daarom zetten we in de lessen structuren en strategieën in om een goede groepssfeer neer te zetten, waar kinderen elkaar beter leren kennen en samenwerken soepel verloopt.
  • ‘t Paviljoen is een dorpsschool. Plaatselijke verenigingen en bewoners worden dan ook betrokken bij verschillende activiteiten en evenementen van de school.
  • Op onze school is er een sfeer van ‘samen doen’: leerlingen werken samen in kleine teams. Zo komt elk kind aan bod. Bovendien levert samenwerken een positieve bijdrage aan het leerproces.
  • Contact met ouders vinden we belangrijk. Samen met hen geven we de ontwikkeling van de kinderen vorm.
  • Groei is bij ons belangrijk. Elk kind groeit en ontwikkelt zich in zijn eigen temp en op zijn eigen manier.
  • Kinderopvang en onderwijs zitten samen in één gebouw. We spreken dezelfde taal en zorgen dat de kinderen met een vertrouwd gevoel de overstap naar de basisschool kunnen maken.

’t PAVILJOEN BASISONDERWIJS

Alles in ons onderwijs draait om de leerling. Onze visie is dat jonge kinderen voornamelijk leren door spel en daar is op ’t Paviljoen alles op gebaseerd. Bij de oudere kinderen bieden we, naast vakkennis, ook vaardigheden aan die passen bij de maatschappij van de 21e eeuw. Concreet betekent dat dat we leerlingen leren zelfstandig aan het werk te gaan en te blijven, keuzes te maken, doelen te stellen, te plannen, te reflecteren op hun eigen leerproces en waar nodig hulp in te schakelen. Dat doen we op een betekenisvolle manier: de lesstof en de opdrachten sluiten aan bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Door samenwerken creëren we betrokkenheid bij leerlingen en dat heeft weer een positieve invloed op hun leerproces. Onze belangrijkste pijlers: toekomstgericht - samenwerken - betekenisvol - plezier.

’T PAVILJOEN KINDEROPVANG

Ieder kind is uniek. Dat weet u als ouder natuurlijk allang. Maar ook wij vinden dat. Het is fantastisch om al die verschillende karakters te zien opgroeien in onze groepen. Uw kind krijgt bij ons alle tijd en ruimte om in een veilige en vertrouwde omgeving op ontdekking te gaan. Ook kan uw kind zijn eigen route kiezen. De een pakt de snelweg, terwijl de ander rustig de tijd neemt. En dat mag. Bij 't Paviljoen kinderopvang zorgen we ervoor dat uw kind zich vertrouwd en begrepen voelt en daardoor met plezier en zelfvertrouwen op ontdekking gaat. Want vanuit een fijne, geborgen omgeving ontwikkelt je kind zich het best!