't Paviljoen
basisonderwijs in Ossendrecht

SAMENWERKEND LEREN

Op ’t Paviljoen zetten we in op een groepssfeer waarin ieder kind zich veilig voelt, het gevoel heeft dat het er mag zijn. Een belangrijke basis daarvoor is dat kinderen elkaar beter leren kennen en met elkaar leren samenwerken. Daarom maken we gebruik van de coöperatieve leerstrategieën van Kagan.

De samenwerkingsvormen zorgen ervoor dat elk kind aan bod komt en een actieve rol heeft binnen zijn team van vier leerlingen. Door de verschillende gestructureerde manieren van samenwerken creëren we betrokkenheid bij leerlingen en dat heeft weer een positieve invloed op hun leerproces. Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Een deel van ons team is hiervoor extra opgeleid.

ONDERWIJS OP MAAT

We vinden het belangrijk dat onze school maatwerk levert en aansluit bij de behoeften en talenten van leerlingen. We hebben daarom bewust kleine klassen zodat we meer tijd en aandacht hebben voor ieder kind en hen nog beter kunnen begeleiden. We steken dan ook in om leerlingen te laten reflecteren en zo tot inzicht te laten komen wat ze nodig hebben in hun eigen leerproces en op hun manier van werken.

Om onderwijs op maat te leveren, differentiëren we in de klassen. Soms komt het voor dat we kinderen voor een vak laten aansluiten bij een lagere klas. Kinderen die vooruit zijn, kunnen compacten en krijgen extra verrijkingsstof in de klas aangeboden. Het contact met ouders vinden we hierin heel belangrijk, zodat we samen op kunnen trekken en samen zoeken naar oplossingen.

OVERBLIJVEN (TSO)

Op basisschool ’t Paviljoen hebben we een continurooster waarbij alle kinderen tussen de middag op school eten en spelen onder leiding van een leerkracht.

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

  • We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. We zijn dan ook trots op onze Bibliotheek op school (dBos) met boeken voor kinderen van 4-12 jaar. Op onze school zijn twee leescoördinatoren en een leesconsulent die onze leerkrachten enthousiast maken voor leesbevorderende activiteiten en die op hun beurt de leerlingen stimuleren.
  • Voor natuur- en duurzaamheidseducatie gebruiken we het educatieprogramma van Het Natuurpodium. Groep 1 tot en met 8 maakt gebruik van een uitgebreid en gevarieerd onderwijsprogramma met buitenlessen in de natuur, workshops over techniek en duurzaamheid en projecten waarin onderzoeken & ontwerpen centraal staat.
  • In groep 5 hebben we jaarlijks het project ‘Muziek met een staartje’. In samenwerking met muziekvereniging De Hoop in Ossendrecht kunnen de kinderen een periode kennismaken met een muziekinstrument. Natuurlijk oefenen ze voor een schitterend eindoptreden!
  • Er is veel aandacht voor culturele vorming onder de naam CuKidS. Dit is een cultureel programma, bestemd voor alle basisscholen binnen de Zuidwesthoek. Het omvat activiteiten binnen en buiten de school op het gebied van cultureel erfgoed, kunstbeschouwing, beeldende vorming en kunstbeleving.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

De school onderstreept het belang van een goede relatie met diverse instanties die voor de school van enig belang zijn. Wij zijn onderdeel van de Lowys Porquinstichting (LPS).

Verder onderhouden we o.a. contacten met de Brede Welzijns Instelling (BWI) Woensdrecht. Zij verzorgen met medewerking van verschillende sportaanbieders gastlessen op onze school. Ook verzorgt de BWI verschillende trainingen en (andere) proeflessen voor onze leerlingen.

In 2013 heeft onze school het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) in ontvangst mogen nemen. Dat betekent dat wij schoolbreed en structureel aan verkeerseducatie werken. We werken daarom nauw samen met preventiemedewerkers en de wijkagent.

We zijn trots op onze Bibliotheek op school (dBoS). In samenwerking met bibliotheek West-Brabant, de gemeente Woensdrecht hebben we een rijk aanbod aan boeken voor onze leerlingen. Eén middag in de week is er een leesconsulent van bibliotheek Het Markiezaat aanwezig op school.

We willen onze leerlingen de juiste ondersteuning bieden om zich volop te kunnen ontwikkelen. Naast onze interne expertise maken we op regelmatige basis gebruik van de adviezen van Team Jeugd en Thuiszorg West-Brabant.